Asbest verwijderen

Zijn uw stallen voorzien van asbest golfplaten en kiest u voor asbestsanering van uw schuur, stal of loods? Laat het asbest verwijderen door Wernsen Bouw & Montage!

Beperk de risico’s met asbestsanering

Vanwege de lage prijs, langdurige sterkte was asbest jarenlang een geliefd bouwmateriaal. Ruim driekwart van de boerderijen bevat asbest daken. In de agrarische sector is asbest veelvuldig verwerkt in golfplaten en gevels, met name bij stallen en opslagruimtes. Inmiddels zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico’s en het gevaar van vrijkomende asbestvezels.

De risico’s blijven beperkt zolang asbest zijn plek weet in het materiaal. Vanaf 2024 zijn asbestdaken echter verboden en moet asbest van alle Nederlandse daken verwijderd zijn. Bij sloop- en renovatiewerkzaamheden is er een reële kans dat de asbestvezels vrijkomen en dan wordt het gevaarlijk. Bij de keuze voor asbestsanering en dakrenovatie is het om die reden noodzakelijk een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen.

kraan asbest verwijderen

Asbestsaneerder

Wernsen Bouw & Montage neemt graag het hele proces van asbestsanering tot dakrenovatie uit handen. Wij verwijderen asbest
veilig en efficiënt en leggen aan de hand van uw persoonlijke voorkeur direct een nieuw dak.

Vul uw eigen inhoud in.