Asbestsanering: asbest laten verwijderen

Liggen er asbest golfplaten op uw dak? Is uw schuur, loods of stal gedateerd? Kies dan voor zekerheid voor asbestsanering van uw loods of schuur en voorkom dat asbestvezels los komen en verspreid worden. Asbest dak vervangen is precisiewerk en laat u uitvoeren en verwijderen door dakspecialisten van Wernsen Bouw & Montage

Verklein de risico’s door saneren van asbest in uw dak

Vanwege de lage prijs, langdurige sterkte was asbest jarenlang een geliefd bouwmateriaal. Ruim driekwart van de boerderijen bevat asbest daken. In de agrarische sector is asbest veelvuldig verwerkt in golfplaten en gevels, met name bij stallen en opslagruimtes. Inmiddels zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico’s en het gevaar van vrijkomende asbestvezels. Om die reden heeft de overheid aangekondigt dat per 2024 alle daken asbestvrij moeten zijn. Daar is de overheid kortgeleden op teruggekomen en heeft dit uitgesteld tot nadere orde. Neem niet weg dat daken van loodsen, schuren en stallen in de nabije toekomst toch echt asbestsanering zullen moet doorvoeren.

arrow_back arrow_forward

arrow_back arrow_forward

Asbest dak vervangen voor een compleet nieuw dak

Met deze kennis is een asbest dak vervangen nu of over een aantal jaren noodzaak. Een asbest dak vervangen of renoveren gaat niet zonder slag of stoot. Echter, blijven de risico’s beperkt zolang asbest zijn plek weet in het materiaal. Bij sloop- en renovatiewerkzaamheden is er de kans groot dat de asbestvezels vrijkomen en dat vormt gevaar voor de volksgezondheid. Bij de keuze voor asbestsanering en dakrenovatie is het om die reden noodzakelijk een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen.

Asbestsaneerder gezocht? Laat asbest tijdig verwijderen

Wernsen Bouw & Montage neemt graag het hele proces van asbestsanering tot dakrenovatie uit handen. Wij verwijderen asbest veilig en efficiënt en leggen aan de hand van uw persoonlijke voorkeur direct een nieuw dak.